top of page

Englanninbulldogin Rotumääritelmä

Lähde: Suomen Kennelliitto

FCI:n hyväksymä 10.01.2011

Suomenkielinen käännös SKL-FKK 24.8.2011

KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 pinseri ja snautserityyppiset, molossityyppiset sekä sveitsinpaimenkoirat, alaryhmä 2.1 mastiffityyppiset molossirodut; käyttökoetulosta ei vaadita.

YLEISVAIKUTELMA: Lyhytkarvainen, kohtuullisen vankka, melko matala, leveä, voimakas ja tiivis koira. Pää on suurehko koiran kokoon nähden, mutta ei miltään osin niin liioiteltu, että se häiritsee tasapainoista yleisvaikutelmaa tai saa koiran näyttämään epämuotoiselta tai vaikuttaa koiran kykyyn liikkua. Pään etuosa on suhteellisen lyhyt, kuono leveä, tylppä ja hieman ylöspäin suuntautunut mutta ei liioitellusti. Koiran hengitysvaikeudet ovat vakava virhe. Runko on melko lyhyt ja kiinteä, raajat ovat vankat. Koira on lihaksikas ja tiiviissä kunnossa, ei saa olla lihava. Takaosa on korkea ja vahva. Nartut eivät ole yhtä näyttäviä ja vankkoja kuin urokset.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Päättäväinen, voimakas ja tarmokas. Tarkkaavainen, peloton, uskollinen, luotettava ja rohkea. Tuimasta ulkonäöstään huolimatta lempeä.

PÄÄ: Sivulta katsottuna pää vaikuttaa hyvin korkealta ja kohtuullisen lyhyeltä niskakyhmystä kirsuun mitattuna. Otsa on litteä ja pään nahka hieman löysää ja poimuista, ei kuitenkaan liioiteltua eikä riippuvaa. Pään etuosa poskiluiden etuosasta kirsuun on suhteellisen lyhyt ja iho voi olla hieman poimuinen. Etäisyyden silmän sisäkulmasta (tai otsapenkereen keskeltä silmien välistä) kirsun kärkeen ei tulisi olla pienempi kuin etäisyys kirsun kärjestä alahuulen reunaan.

KALLO-OSA:
Kallo: Leveä ja neliömäinen, ympärysmitaltaan suhteellisen suuri. Edestä katsottuna kallo vaikuttaa hyvin korkealta mitattuna alaleuasta päälaelle. Otsapenkereestä alkaa uurre, joka jatkuu päälaelle ja on havaittavissa niskakyhmyyn asti. Otsapenger: Selvä.

KUONO-OSA:
Edestä katsottuna pään molemmat puolet ovat kaikilta osiltaan keskenään symmetriset.
Kirsu:
Kirsu ja sieraimet ovat suuret, leveät ja mustat. Ne eivät koskaan saa olla maksanruskeat, punaiset eivätkä ruskeat. Sieraimet ovat suuret ja avoimet, niiden välissä on selvästi erottuva pystysuora vako.
Kuono:
Lyhyt, leveä, ylöspäin suuntautunut ja syvä mitattuna silmäkulmasta suupieleen. Mikäli kuonon päällä on osittainen tai kokonainen nenäpoimu, se ei missään tapauksessa saa häiritä tai peittää silmiä tai kirsua. Ahtaat sieraimet ja voimakas kirsun peittävä poimu ovat erittäin vakavia virheitä.
Huulet:
Ylähuulet ovat paksut, leveät ja syvät. Ne peittävät alaleuan sivulta, edestä ne eivät riipu vaan ylä- ja alahuulten reunat kohtaavat toisensa tasaisesti. Hampaat eivät ole näkyvissä.
Leuat / hampaat:
Leuat ovat leveät, voimakkaat ja kulmikkaat, alaleuka on yläleukaa hieman pitempi ja kohtuullisesti ylöspäin kaartunut. Leveissä ja kulmikkaissa leuoissa on kuusi etuhammasta suorassa rivissä kaukana toisistaan olevien kulmahampaiden välissä. Hampaat ovat suuret ja vahvat, ne eivät ole näkyvissä kun koiran suu on kiinni. Edestä katsottuna alaleuka on suoraan yläleuan alapuolella ja sen kanssa yhdensuuntainen.
Posket:
Pyöristyneet ja ulottuvat edestä katsottuna sivuille silmiä ulommaksi.
Silmät:
Edestä katsottuna sijaitsevat alhaalla kallossa ja kaukana korvista. Silmät ja otsapenger ovat samalla suoralla linjalla, joka on kohtisuorassa otsauurteeseen nähden. Silmät ovat kaukana toisistaan, silmien ulkokulmat ovat kuitenkin poskien ääriviivojen sisäpuolella. Silmät ovat muodoltaan pyöreät, keskikokoiset, eivät syvällä sijaitsevat eivätkä ulkonevat, väriltään hyvin tummat, lähes mustat. Suoraan edestä katsottuna valkeaa sidekalvoa ei saa näkyä. Silmien tulee olla terveet.
Korvat:
Ylöskiinnittyneet, eli edestä katsottuna korvan etureuna yhtyy päälaella kallon ylälinjaan siten, että korvat ovat kiinnittyneet niin kauas toisistaan sekä niin ylös ja niin kauas silmistä kuin mahdollista. Korvat ovat pienet ja ohuet ns. ruusukorvat, eli korva taittuu taakse ja sisäänpäin samalla kun ylä- tai etureuna kaartuu ulos ja taakse, paljastaen osan korvalehden sisäpinnasta.

KAULA: Keskipitkä, paksu, syvä ja voimakas. Niskalinja on kaartuva; kurkun alueella on jonkin verran löysää, paksua ja poimuista nahkaa, joka muodostaa kummallekin puolelle alaleuasta rintaan ulottuvan vähäisen kaulapoimun.

RUNKO:
Ylälinja:
Lievä painauma heti lapojen takana (alin kohta), josta selkäranka nousee lannetta kohti (ylin kohta säkää korkeammalla) ja laskeutuu sitten jyrkemmin kohti häntää muodostaen rodulle ominaisen vähäisen kaaren.
Selkä:
Lyhyt, voimakas, lapojen kohdalta leveä.
Rintakehä:
Eturinta on leveä, täyteläinen ja syvä. Rintakehä on pitkä, tilava, pyöreä, syvä ja hyvin laskeutunut eturaajojen väliin. Kylkiluut ovat kaareutuneet, kyljet eivät ole litteät.
Alalinja ja vatsa:
Vatsaviiva on nouseva, ei riippuva.

HÄNTÄ: Alas kiinnittynyt, tyvestä melko suoraan ulos suuntautuva ja sitten alaspäin kääntyvä. Pyöreä, sileä, hapsuton ja ilman karkeita karvoja. Keskipitkä, mieluummin lyhyt kuin pitkä, tyvestä paksu ja ohentuu nopeasti kohti ohutta kärkeä. Asennoltaan alas suuntautuva (ei kärjestään selvästi ylöspäin kaartuva), ei koskaan selkälinjan yläpuolella. Kokonaan puuttuva häntä, sisäänpäin tai erittäin tiukasti kiertyvä häntä on virhe.

RAAJAT:
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma:
Takaraajoihin verrattuna lyhyet, mutta eivät niin lyhyet, että ne saavat selän näyttämään pitkältä tai heikentävät koiran toimintakykyä.
Lavat:
Leveät, viistot ja pitkät, hyvin voimakkaat ja lihaksikkaat, näyttävät rungon ympärillä olevilta längiltä.
Kyynärpäät:
Matalalla ja rungosta erillään.
Kyynärvarret:
Eturaajat ovat hyvin vankat ja voimakkaat, hyvin kehittyneet, kaukana toisistaan, paksut, lihaksikkaat ja suorat. Raajan luut ovat voimakkaat ja suorat, eivät kaartuneet eivätkä kiertyneet.
Välikämmenet:
Lyhyet, suorat ja vahvat.
Etukäpälät:
Eteenpäin suuntautuneet ja hyvin vähän ulkokierteiset, keskikokoiset ja kohtalaisen pyöreät. Varpaat ovat kiinteät, paksut ja selvästi erillään toisistaan, joten varpaiden nivelet ovat selvästi erottuvat ja korkeat.

TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma:
Takaraajat ovat voimakkaat, lihaksikkaat ja suhteessa eturaajoja hieman pitemmät. Takaraajat ovat pitkät ja lihaksikkaat lanteesta kintereeseen.
Polvet:
Hyvin vähäisesti ulospäin kääntyneet.
Kintereet:
Hieman kulmautuneet ja matalat.
Takakäpälät:
Pyöreät ja tiiviit. Varpaat ovat kiinteät, paksut ja selvästi erillään toisistaan, joten varpaiden nivelet ovat selvästi erottuvat ja korkeat.

LIIKKEET: Rodulle ominaisen raskaat ja lyhyet, koira näyttää liikkuvan varpaillaan lyhyin ja nopein askelin. Takaraajat eivät nouse korkealle vaan näyttävät viistävän maata; koiran juostessa jompikumpi lapa on hieman toista edempänä. Terveet ja tasapainoiset liikkeet on äärimmäisen tärkeät.

KARVAPEITE:
Karva:
Hienolaatuista, lyhyttä, pinnanmyötäistä ja sileää (vaikuttaa kovalta vain lyhyyden ja pinnanmyötäisyyden vuoksi, ei karkeaa).
Väri:
Täysin yksivärinen tai yksivärinen, jossa tumma maski tai kuono; tiikerijuovainen ja punainen eri sävyineen, kellanruskea, ruskeankeltainen jne., valkoinen tai valkokirjava (ts. jonkin edellä mainitun värin värisiä laikkuja valkealla pohjalla). Värien tulee olla kirkkaat ja puhtaat. Vaaleapigmenttisyys, musta väri ja musta parkinruskein merkein ovat vakavia virheitä.

PAINO: Urokset 25 kg ja nartut 23 kg.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus tai liiallinen arkuus.
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen


HUOM.Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin.

bottom of page